ارسال خبر و مشکلات به بستک نیوز

  • بدون صفر وارد شود مثال : (912345678)
  • اگر از این گزینه استفاده می کنید حتما عکس خبر را از فیلد زیر بارگزاری کنید در غیر این صورت خبر شما در سایت درج نمی شود
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : doc, jpg.
    ذخیره شده در فایل ورد در غیر این صورت خبر شما درج نمی شود حتما عکس خبر ارسال شود
#