April 07,2020 | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

دارای مجوز رسمی به شماره 80454

مقام مادر مقامی والا و با ارزش است و با هیچ جمله ای نمی توان آن را توصیف کرد
حماسه حضور / راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در بستک
با حضور وزیر بهداشت و درمان مرکز سی تی اسکن بیمارستان فارابی بستک به بهره برداری رسید