به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز، مردم غرب هرمزگان با خلق حماسه ای دیگر امروز جمعه ۱۰ اردیبهشت پای صندوق های رای رفتند و بار دیگر با آرمان های امام و رهبری تجدید بیعت کردند.

گزارش تصویری دور دوم انتخابات در شهرستان بستک را در زیر می بینید.

photo_2016-04-29_21-35-16

photo_2016-04-29_21-35-09

photo_2016-04-29_21-34-54

photo_2016-04-29_21-35-25

photo_2016-04-29_16-58-00

photo_2016-04-29_15-02-37

photo_2016-04-29_15-42-49

photo_2016-04-29_15-55-29

photo_2016-04-29_16-56-20

photo_2016-04-29_15-02-07

photo_2016-04-29_15-02-17

photo_2016-04-29_15-02-19

photo_2016-04-29_15-02-14

photo_2016-04-29_15-02-26

photo_2016-04-29_15-02-34

 photo_2016-04-29_21-34-36

photo_2016-04-29_16-58-04

photo_2016-04-29_16-56-14

photo_2016-04-29_21-35-00

photo_2016-04-29_16-56-17

photo_2016-04-29_15-02-11

photo_2016-04-29_15-43-18

photo_2016-04-29_15-42-45