به گزارش بستک نیوز ،فرماندار بستک در جلسه جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان بستک گفت: وضعیت رنگ بندی هاباعث شده تا برخی از مردم درخصوص بیماری کرونا دچار ساده انگاری شده و نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی بیتوجه باشند بنابراین اعلام وضعیت رنگ بندی ها نباید باعث عادی انگاری مردم نسبت به ویروس کرونا شود.

حسینی قتالی خاطر نشان کرد:با توجه به پیش بینی ها در خصوص پیک چهارم کرونا و شدت آن در اسفندماه رعایتدستور العمل ها و پروتکل های بهداشتی، لازم و ضروری است.

رئیس ستاد مقابله با کرونا شهرستان بستک تاکید کرد: نمازهای جمعه شهرستان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و درفضای باز برگزار شود و اصناف و مشتریان ضمن رعایت فاصله گذاری اجتماعی ملزم به استفاده از ماسک هستند وبرپایی هر گونه مراسمات و تجمعات از جمله مراسم عروسی،ختم وممنوع می باشد.

انتها/