به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز، حامد احمد پور رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک در جلسه برنامه ریزی و هماهنگی ممیزی مرتع گفت: از آنجایی که ۶۵ درصد از اراضی شهرستان بستک مرتعی هستند ساماندهی این اراضی در قالب ممیزی مرتع و صدور پروانه چرای دام در اجرای تبصره یک ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به منظور مدیریت و برنامه‌ ریزی در مراتع لازم و ضروری است.

وی افزود: تاکنون ۳۱ درصد از مراتع سطح شهرستان ممیزی شده و دارای پروانه چرا هستند که در این جلسه برای مابقی مراتع که ممیزی نشده‌ اند براساس تعهدات سال‌ جاری با مشورت کارشناس مربوطه برنامه ‌ریزی شد.

احمدپور تصریح کرد: ممیزی مرتع به عنوان زیربنایِ مدیریت صحیح در مراتع و صیانت از پوشش گیاهی ارزشمند است که برای بهره ‌برداری بهینه بایستی پس از ممیزی، نسبت به تهیه طرح مرتعداری براساس ظرفیت و پتانسیل مرتع اقدام شود.

انتهای پیام / ش.ز