به گزارش بستک نیوز ، رئیس اداره محیط زیست شهرستان بستک گفت: تاکنون موردی از تلفات پرندگان مهاجر کنار آبزی و آبزی مشاهده نشده است.محمدرضا دهقانی افزود: پایش ماهانه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان پرندگان درشهرستان بستک به طور مستمر درحال انجام است.

وی با بیان اینکه پایش ماهانه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به طور مستمر صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: پایش ماهانه آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان با همکاری اداره حفاظت محیط زیست و دامپزشکی شهرستان بستک در مسیر رودخانه مهران در محدوده آبگیرهای منطقه روستای گتاو صورت گرفت.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان بستک در پایان اظهار کرد: تاکنون موردی از تلفات پرندگان مهاجر کنار آبزی و آبزی مشاهده نشده است.

انتهای پیام/آ