در این روزها که دنیا در حال جنگیدن با ویروس کروناست یکی از مهمترین چالش های پیش روی جامعه بشری ، نوع آموزش و تحصیل از راه دور دانش آموز است.

مدرسه هوشمند پسرانه پیشگامان بستک با استفاده از جدیدترین متد آموزش از راه دور و استفاده از نرم افزار ها و سیستم های به روز دنیا از اولین روز شروع مدارس به صورت جدی مقوله آموزش را دنبال می کند.

انتها/