به گزارش بستک نیوز ؛احمد جباری در پاسخ به اظهارات روز گذشته‌ی نماینده لامرد در خصوص الحاق بخشی ازشهرستان پارسیان به استان فارس اظهار کرد: طرح یک مصوبه ی رو به زوال و غیرکارشناسی که در دولت گذشته بهصورت شتاب زده ای به تصویب رسیده است هرگز جنبه ی اجرایی نخواهد یافت.

نماینده ی غرب هرمزگان با انتقاد از طرح اینگونه مباحث چالش برانگیز و بی ثمر در فضای رسانه‌ای که صرفأ جنبه‌یتبلیغاتی و انتخاباتی دارد، خاطرنشان کرد که ما به حرمت روز عاشورا و عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) از ورود به اینمجادلات رسانه ای پرهیز کردیم تا خاطر مردمِ عزادار معطوف به عزاداری سالار شهیدان باشد.

دبیر کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر این مسئله که پارسیان‬⁩ پاره‌ی تن ⁧‫هرمزگان‬⁩ است و حتی یک وجب از آن جداشدنینیست افزود: متأسفانه در یک برهه ایی یک مصوبه ی عجولانه و غیرکارشناسی بدون جامعیت کافی به تصویب رسید وسپس مسئولینکشوری که متوجه مسئله شدند، خود به خود مصوبه مذکور از دستور کار خارج شد و اطمینان میدهیم کههرگز جنبه ی اجرایی نخواهد یافت.

نماینده مردم بندرلنگه، بستک، کیش و پارسیان در مجلس شورای اسلامی در پایان همگان را بر آن داشت که از پرداختن بهمسائل چالش برانگیز و حاشیه زا و فضاسازی های رسانه ای پرهیز نموده و روان جامعه را با طرح موضوعات اینچنینیآشفته نسازند.

نویسنده : زهرا اسدپور

انتها/