به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز، تسهیلات حمایتی دولت به تمامی بنگاه های آسیب دیده از کرونا اعم از کارگاه های دارای کد بیمه و کارگاه های فاقد کد بیمه در زمینه های مختلف پرداخت خواهد شد.

در اطلاعیه دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بستک آمده است: اخبار صحیح در حوزه اشتغال صرفا توسط دبیرخانه کارگروه اعلام خواهد شد.متقاضیان دریافت تسهیلات کرونا جهت ثبت نام می توانند به سامانه  https://kara.mcls.gov.ir و جهت کسب اطلاعات بیشتر با دستگاه های اجرایی مربوطه و در صورت نیاز به دبیرخانه کارگروه اشتغال واقع در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی یا فرمانداری شهرستان مراجعه نمایند.

شرایط لازم برای پرداخت تسهیلات:

۱- دارای مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی مربوطه باشند.

۲- در سال گذشته و جاری فعال بوده باشند.

۳- اطلاعات شاغلین شامل کارفرما و کارگران در سامانه دستگاه های اجرای ثبت و به روز شده باشد.

مبلغ تسهیلات برای متقاضیان دریافت تسهیلات کرونا به شرح ذیل می باشد:

۱- برای افراد خویش فرما یا خود اشتغال مبلغ ۶ میلیون تومان

۲- برای واحدهای کسب و کاری که امکان اثبات رابطه کارفرما و کارگر وجود ندارد مبلغ ۶ میلیون تومان

۳- برای کسب و کارهایی که امکان اثبات کارفرما و کارگر وجود دارد به ازای هر شاغل ۸ میلیون تومان

شرایط تسهیلات پرداختی:

۱- نرخ سود بانکی ١٢ درصد

۲- مدت بازپرداخت با احتساب مدت تنفس ٢۴ ماه

وثیقه های مورد نیاز برای دریافت این تسهیلات:

۱- تا ١۶ میلیون تومان سفته یا چک

۲- ١۶ تا ۴٨ میلیون تومان سفته یا چک به همراه یک ضامن

۳- ۴٨ تا ١۶۰ میلیون تومان سفته یا چک به همراه دو ضامن

۴- ١۶۰ تا ٢۰۰ میلیون تومان، سفته یا چک به همراه سه ضامن

۵- ٢۰۰ میلیون به بالا تضمین توسط صندوق های ضمانت و یا وثائق متعارف

انتهای پیام / ش.ز