به گزارش بستک نیوز ، دکتر حسین فرشیدی رئیس دانشگاه علوم و پزشکی هرمزگان گفت: در ٢۴ ساعت گذشته ٢۵٢ نفر به افراد مبتلا به کرونا در هرمزگان افزوده شده است.

▫️فرشیدی در اعلام آمار افراد مبتلا به کرونا گفت : با اضافه شدن ٧ بیمار آمار کرونایی های شهرستان بستک به ٢۶ افزایش پیدا کرده است.وی گفت: از این ٧ نفر شش نفر مسافران کشورهای عربی بوده اند!

انتها/