به گزارش بستک نیوز ، یوسف برلس رئیس اداره ورزش وجوانان به همراه ایوب بژندی رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام شهرستان بستک از برخی باشگاهای بدنسازی این شهرستان به طور سرزده بازدید کردند.

در این بازدید از باشگاهای گلدس جیم ، دماوند و آسمان شهر جناح ، کمشک و ریم گچویه به طور سرزده بازدید به عمل آمد و بر رعایت پروتکل کامل بهداشتی در این اماکن تاکید شد ومقرر گردید تمامی باشگاها ورزشکاران خود را با رعایت اصول بهداشتی پذیرش نمایند ، بررسی بیمه ورزشی ،نرخ شهریه ورزشکاران و نحوه سانس بندی باشگاها از نکات این بازدید بود.

یوسف برلس خطاب به باشگاهای فاقد مجوز گفت: در صورتی که برای دریافت مجوز اقدام نکنند ، پلمپ خواهند شد.

گفتنی است بازدید سرزده از باشگاها واماکن ورزشی به صورت مرتب انجام خواهد شد.

انتها/