به گزارش بستک نیوز ، رئیس‌ دانشگاه ‌علوم‌ پزشکی‌ هرمزگان : با افزایش ‌یک بیمار جدید در شهرستان‌ بستک آمار مبتلایان ‌به‌ کرونا‌ در ‌این‌ شهرستان‌ به ١٠ نفر افزایش‌پیدا کرد.

متاسفانه‌ در روزهای اخیر ‌مردم‌ بدون ‌رعایت ‌مسائل بهداشتی‌ و به بهانه‌ خرید‌ عید ، در مغازه ها تجمع می کنند که می تواند‌ زنگ‌ خطری‌ برای‌ شیوع‌ یکباره و تصاعدی کرونا‌ در بستک‌ باشد!

انتها.