به گزارش بستک نیوز، درادامه فعالیتهای مبارزه با ویروس کرونا سید شمس الدین حسینی قتالی فرماندار شهرستان بستک به همراه رئیس اتاق اصناف از کارگاه تولید ماسک در آموزشگاه طراحی و دوخت سارینا روستای هرنگ بازدید کرد.

فرماندار بستک در حاشیه این بازدید از زحمات سرکار خانم بنام مدیر آموزشگاه و خیاطان روستاهای هرنگ، کوخرد،آسو، صالح آباد،بربار و شهر هنگویه که در این امر خداپسندانه مشارکت و همکاری داشته اند تقدیر و تشکر نمود.

حسینی قتالی افزود: بعد از شیوع ویروس کرونا تا به امروز بیش از ۳۵ هزار ماسک تولید و به همراه کمک های مومنانه به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گرفته است.

فرماندار بستک همچنین از سازمان صنعت و معدن استان و مهندس صفا رئیس اتاق بازرگانی استان که ۴۰۰۰ هزار متر پارچه،برای تولید ماسک در این شهرستان را در اختیار فرمانداری قرار داده اند قدردانی نمود.

انتها/