به گزارش بستک نیوز ، احمـدی دولخانی معاون فرماندار درحاشیه بازدید از ایستگاههای سلامت در بخش جناح که به منظور آگاهی بخشی، پایش و کنترل ترددها در راستای جلوگیری از انتشار و شیوع ویروس کرونا دایر گردیده بود افزودند: در مقابله با ویروس کـرونا تک تک مردم باید احساس مسئولیت نمایند و برای جلوگیری از انتشار ویروس کـرونا نیازمند همراهی تمام افراد جامعه هستیم.

وی افزودند: در شرایط حساس کنونی که کشور عزیزمان با این ویروس خطرناک دست و پنجه نرم می کند ضرورت دارد برای ریشه کنی آن تمام آحاد جامعه ضمن رعایت نکات بهداشتی و توصیه های پزشکی از ترددها و مسافرت های غیر ضروری خودداری و با یک پویش همگانی در خانه ماندن بتوانیم هر چه سریعتر از این ویروس خطرناک نجات پیدا نماییم.

ایشان در پایان ضمن تشکر از عواملین کنترل و پایش مستقر در ورودی و خروجی روستاها افزودند: از آنجائیکه هدف همه ما جلوگیری از انتشار ویروس کرونا هست بنابراین انتظار می رود تمامی عواملین کنترل و پایش مستقر در مبادی ورودی و خروجی شهر و روستاها در چارچوب و دستورالعمل ستاد مبارزه با ویروس کرونا (آگاهی بخشی مردم، شناسایی افراد مشکوک به بیماری کـرونا) عمل نموده و از هر گونه اقدام خارج از چارچوب خودداری و در کمال احترام و اخلاق مداری با شهروندان برخورد و در صورت مشاهده موارد مشکوک به کرونا برای سیر مراحل پزشکی به شبکه بهداشت و درمان شهرستان هدایت و معرفی نمایند.

انتها/