به گزارش بستک نیوز ، پس از پایان شمارش آرا در حوزه انتخابیه غرب استان هرمزگان (بندرلنگه، بستک ، پارسیان و کیش) احمد جباری با کسب ۳۰ هزار و ۷۰۲ رای از ۸۸ هزار و ۳۵۵ آرای ماخوذه در این حوزه حائز بیشترین رأی های مردم شد.

نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی درحوزه غرب استان هرمزگان به ترتیب است:

احمد جباری ۳۰هزار و ۷۰۲ رای

غلامحسین زارعی ۱۹هزار و ۳۷۵ رای

سید محمدنور موسوی ۱۸ هزار و ۹۸۸

یوسف دریاورز پنج هزار و ۳۸۳ رای

احمد شیبانی چهار هزار و ۰۸۲ رای

محمد زارعی ۲ هزار و ۳۸۰ رای

حسن ابوالفتحی ۷۳۲ رای

ابراهیم باقری ۷۳۲ رای

آرمان معرفی ۲۹۶ رای

پویا افشارجهانشاهی ۱۲۴ رای

انتها/