به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز ، شیخ محمد علی امینی مدیر مدرسه علوم دینی سلطان العلما بندرلنگه ظهر امروز درخطبه‌های نماز جمعه اهل سنت شهر بستک با اشاره به اهمیت امانت و امانتداری گفت: ما مسئولین باید نسبت بهمسئولیتی که داریم امین و امانتدار باشیم زیرا هم خودمان موفق می‌شویم و هم جامعه در کنار انسانهای امین احساسآرامش دارد و وقتی که در بین افراد جامعه انسانهای امانتدار وجود نداشته باشد جامعه رو به تباهی می رود.

باید مسئولیت ها به افراد توانمند و امین واگذار شود

شیخ امینی در ادامه با توجه به اهمیت واگذاری مسئولیت ها در جامعه به افراد توانمند گفت: همانطوری که مسئولیت یکامانت است واگذاری مسئولیت به افراد هم یک امانت است و خداوند در قرآن می فرماید: امانت را باید به اهلش واگذارنمایید، کسی که توانمند و امین باشد.

وی افزود: توانمند شخصی است که آشنا به کار باشد و تخصص لازم را داشته باشد و امین بودن یعنی متعهد بودن وتعهد و امانت هر دو در کنار هم لازم است.

در زمینه واگذاری مسئولیت ها در کشورهای اسلامی غفلت بزرگی صورت گرفته است و افراد نالایق براساس رابطه ها بهپست و مقام می رسند.

رئیس مدرسه دینی سلطان العلما بندرلنگه در ادامه خطبه های خود در بین نمازگزاران شهر بستک با اشاره به اینکه درکشورهای اسلامی در سپردن مسئولیت ها به افراد نالایق غفلت بزرگی صورت گرفته است افزود: افراد لایق و توانمند وشایسته به جای اینکه در مسئولیت پذیری مقرب باشند و محل اعتماد مسئولان عالی رتبه کشور باشند به حاشیه راندهمی‌شوند و افراد ضعیف و ناتوان و غیرمتخصص و گاهی انسان هایی که حتی از نظر امانتداری سوابق خوبی ندارند و براساس رابطه ها ، بر اساس ارتباط هایی که دارند و رایزنی ها و لابی‌گری هایی که می کنند به پست و مقام و منزلتمی‌رسند که این خیانتی بزرگ است و بالاترین خیانت و زشت ترین نوع خیانت است و فاجعه ضرر و زیانش در جامعهبسیار وسیع و گسترده است.

افراد ضعیف جایز نیست که در معرض مسئولیت های سنگین قرار گیرند

شیخ محمدعلی امینی در ادامه خطبه‌های خود گفت: پذیرفتن مسئولیت امانتی بزرگ است و افرادی که توانمند ، امانتدار وصادق نیستند جایز نیست خود را در معرض وظایف سنگین ، مهم و خطیر قرار دهند ، زیرا وجود چنین افرادی در جامعهایجاد ناامنی می کند.

وی افزود: سپردن مسئولیت به افراد به قدری اهمیت دارد که حق الناس است و اگر کسی ضابطه ها را رعایت نکند، غفلت وکوتاهی کند، هیچ چیزش، دعاهایش، تقوایش، زهد و درست کاری اش و نه عناوین و القابش مورد قبول خداوند قرار نمیگیرد.

اخباری که از خیانت و اختلاس های نجومی در کشور می شنویم تاسف بار است

این عالم بزرگ اهل سنت در ادامه خطبه های مهم خود در بین نمازگزاران جمعه شهر بستک گفت: متاسفانه امروزخبرهایی از خیانت پیشگی و اختلاس های نجومی می‌شنویم که بسیار تاسف آور است و موجب سلب اطمینان افراد ازهمه می‌شود و زمانی که در جامعه اعتماد نباشد زندگی به کام همه مردم تلخ میشود.

وی افزود: باید همه ما تلاش کنیم تا جامعه ای پاک و به دور از خیانت، نفاق ، دورویی و دغل بازی داشته باشیم.

شورای نگهبان در رابطه با تایید صلاحیت شده ها و رد صلاحیت شده ها دقت بیشتری داشته باشد

به گزارش بستک نیوز ، محمد علی امینی مدیر مدرسه علوم دینی سلطان العلما بندرلنگه ظهر امروز در قسمتی ازخطبه‌های نماز جمعه اهل سنت شهر بستک با مخاطب قرار دادن شورای نگهبان در رابطه با تایید صلاحیت ها وردصلاحیت های کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: توقع و انتظار ما از شورای نگهبانبهعنوان کسانی که برای مردم امین شناخته شده‌اند این است که ؛ در رسیدگی به صلاحیت های کاندیدای مجلس شورایاسلامی و خبرگان رهبری با دقت بیشتری به پرونده ها رسیدگی کند ، تا حقی از کسی ضایع نشود و صلاحیت کسی کهلایق و شایسته است بر اساس گزارشات مغرضانه [که کم هم نیست] و بر اساس بعضی از اشتباهاتی که در صلاحیت یکنماینده تاثیری ندارد ، نادیده گرفته شود و از حضور در صحنه رقابت محروم بماند و شاید افرادی که صلاحیت ندارند[کهبسیار مهم است ] ، و با پرونده کسانی که اختلاس های نجومی در بعضی جاها داشته اند و پرونده آن ها در بین اذهانمردم می چرخد [برخلاف جریانات فکریشان] ، به پرونده‌شان با دقت و قاطعیت بیشتری رسیدگی شود که این خواسته همگان است.

وی افزود : باید میدان عرضه و حضور برای همه شهروندانی که معتقد به نظام اسلامی، استقلال کشور و تمامیت ارضیکشور هستند و خیر و صلاح مملکتشان را می‌خواهند باز باشد زیرا دلگرمی و مشارکت همه این ها نیاز است و خیر وصلاح مملکت و کشور در این است و این اتفاق اطمینان بخش تر می باشد.

وی در پایان گفت: این برای ما بسیار نگران کننده است که خبر می‌رسد بسیاری از رد صلاحیت شده‌ ها دارای اختلاسهای مالی بودند که جای سوال دارد! زیرا باید بدانیم که ما باید از کجا افرادی را برای قبول مسئولیت در کشور پیدا کنیمکه مناسب باشند!

انتها/