به گزارش بستک نیوز ،‌ حامد احمدپور در این خصوص گفت: این طرح در قالب خشکه‌چینی در آبراهه‌ و مسیل‌های کوچک با هدف استحصال رواناب‌های سطحی و ایجاد بستر مناسب جهت کاشت نهال و بذرکاری اجرا شد.

وی ضمن تشکر از جوامع محلی و سمن‌های زیست محیطی گفت: فرهنگ‌سازی و مشارکت دادن مردم در اجرای طرح‌های آبخیزداری و حفظ و احیاء پوشش گیاهی از دیگر اهداف این طرح است.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بستک در ادامه افزود: سعی کرده‌ایم در اجرای تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های منابع طبیعی و آبخیزداری از مشارکت و دانش بومی مردم بهره ببریم.

عبدالله بورنگی بخشدار کوخرد هرنگ ضمن تشکر از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: استمرار اینگونه برنامه‌ها میتواند نقش مهمی در حفاظت و احیای عرصه‌های طبیعی داشته باشد.

انتها.