به گـزارش پایگاه خبری بستک نیوز ، جلسـه کمیسیون کارگــری بـه ریاست احمـدی دولخانـی معـاون فرماندار و با حضور اعضاء در محل سالـن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

احمدی دولخانی با بیان اینکه عدم پرداخت و یا تأخیر در پرداخت حقوق کارگران برای هیچکس قابل قبول و توجیه نیست بیان داشت: پیمانکاران مربوطه و ادارات آب و فاضلاب روستایی و شهری بعنوان کارفرما در اسرع وقت نسبت به پرداخت حقوق معوق کارگران اقدام نمایند.

وی با اشاره به ضرورت تسریع در فرایند بیمه ای کارگران ساختمانی افزودند: متولیان امر بویژه اداره تأمین اجتماعی شهرستان با تعامل و همکاری اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تسهیل در فرایند بیمه ای، کلیه کارگران ساختمانی حائز شرایط در شهرستان را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهند.

انتها.