به گزارش بستک نیوز ،‌ مدیرکل راه و شهرسازی لارستان گفت: محور لار – بستک ۱۲۰ کیلومتر است که ۶۵ کیلومتر آن در حوزه این اداره کل واقع شده و این مسیر کوتاهترین مسیر دسترسی به بستک و بنادرلنگه و آفتاب و چارک و جزیره کیش است.

محمدرضا باقری فرد افزود: سه کیلومتر از مسیر سال گذشته، دو بانده شده و اکنون هم ۹ کیلومتر آن در حال دو بانده شدن است.

در این طرح بیش از ۲۳۰ هزار متر معکب خاکریزی و ۴۰۰ هزار متر مکعب خاکبرداری شده است.

وی ادامه داد: افزایش ترانزیت کالا و تسهیل تردد از لارستان به بنادر جنوبی و بالعکس، رشد، توسعه و رونق اقتصادی و تجاری، افزایش مسافران فرودگاهی، کاهش تراکم ترافیک و افزایش ایمنی این جاده از مهمترین اهداف توسعه این محور است.

محور لارستان-بستک به دلیل اتصال استان فارس به استان هرمزگان و بنادر جنوبی کشور یکی از شریان‌های اصلی و پرترافیک به شمار می‌رود.

انتها.