به گزارش بستک نیوز ، در آخرین روز از ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس در غرب هرمزگان ۵ نفر ثبت نام کردند.

در آخرین روز از ثبت نام داوطلبان یازدهمین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی در حوزه غرب هرمزگان ۴ نفر با مراجعه به فرمانداری بندرلنگه و ۱ نفر در ستاد انتخابات کشور واقع در وزارت کشور ثبت نام کردند تا مجموع ثبت نام ها به عدد ۲۸ برسد که ۲۷ نفر مرد و ۱ نفر زن می باشند.

در بین افراد ثبت نام شده ۸ نفر از شهرستان بستک ، ۷ نفر از شهرستان بندرلنگه، ۵ نفر از شهرستان پارسیان ، ۴ نفر از جزیره کیش و ۴ نفر از مناطق دیگر کاندیدا شده اند.

اسامی ثبت نام کنندگان به شرح زیر می باشد:

۱- یوسف ناخدازاده – بندرنخیلو بندرلنگه
۲- سمیه قهرمانی پیرسلام – فسا فارس
۳- رضا صوغانی – بندرلنگه
۴- ناصر شریفی – فتویه بستک
۵- غلامحسین زارعی – دشتی بوشهر
۶- عبدالله پرتابیان – کنخ بندرلنگه
۷- خالد زمزم نژاد – کونه بندرلنگه
۸- پویا افشار جهانشاهی – کرمان
۹- احمد جباری – فتویه بستک
۱۰- حسن ابوالفتحی – کیش
۱۱- وحید پورچنگیز – کیش
۱۲- یوسف دریاورز – پارسیان
۱۳- احمد شیبانی – پارسیان
۱۴ محمد حسن نیا – خلوص بستک
۱۵-محمدنور محمودی – زنگارد بستک
۱۶- جمال جامه دار – شهر بستک
۱۷- سیدمحمد نور موسوی – دهنگ بستک
۱۸- سیدهاشم توانا – چاهبنارد بستک
۱۹- فریدون گیلان – شهر بندرلنگه
۲۰- عارف دست افشان – پارسیان
۲۱- عبدالله صابری – گلشن بندرلنگه
۲۲- محسن دیلمی مُعِّزی – کیش
۲۳-یوسف محمدی – کوشکنار پارسیان
۲۴-یوسف دیوانی – دیوان بندرلنگه
۲۵-ارمان معروفی – تهران
۲۶-یاسر پورزمانی – پارسیان
۲۷-محمد زارعی – کیش
۲۸ابراهیم باقری – هنگویه بستک

انتها.