به گزارش بستک نیوز ، نشست هم اندیشی سرمایه گذاران با فرماندار در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

حسینی قتالی در این نشست با اشاره به شعارسال به نام رونق تولید هدف از برگزاری این نشست را تجمیع پول هایزکات و خیریه در جهت ایجاد تولید و اشتغال در شهرستان عنوان کرد.

وی افزود:خواسته ما این است که مردم شهرستان با پیشینه فرهنگی واقتصادی که دارند با کرامت زندگی کنند .

فرماندار بستک در ادامه با اشاره به اینکه ۶درصد کل نیروگاههای خورشیدی کشور در بستک اجراشده بیان داشت:درآینده ای نزدیک بستک  به قطب تولید انرژی پاک در کشور تبدیل خواهد.

حسینی قتالی تصریح کرد: شهرستان بستک دارای پتانسیل خوبی در بخش کشاورزی،گردشگری و صنعت است و باحمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع موجود فرصت خوبی فراهم خواهد شد تا از این ظرفیت ها نهایت استفاده برده شود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود به موضوع آموزش دانش آموزان در خصوص اهمیت کار پرداخت.

فرماندار بستک در پایان از مدعوین خواست  نظرات خود را در خصوص سرمایه گذاری و طرحهای ایجاد اشتغال درشهرستان در جلسات بعدی حضور داشته باشند وبه بحث تبادل نظر در ارتباط با طرحهایی فوق بپردازند.

انتها/