رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان بستک گفت: میزان ١١ هکتار از اراضی ملی دست‌اندازی شده توسط سودجویان در سطح شهرستان بستک رفع تصرف و به انفال بازگردانده شد.

به گزارش بستک نیوز ،‌حامد احمدپور گفت: این اداره به منظور دستیابى به کاهش تعرضات سودجویان و متصرفین با ازدیاد و تعدد اکیپ گشت و مراقبت به طور منظم و با برنامه‌ریزى دقیق موفق به رفع تصرف ١١ هکتار از اراضى ملى در نیم سال نخست سال‌جارى شده است که میزان ۶ هکتار با دستور قضایی و مابقی از طریق تبصره یک ذیل ماده ۵۵ رفع تصرف گردید.

وى این موفقیت را مرهون تلاش همکاران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری، دستگاه‌های قضایی، انتظامی و امنیتی شهرستان و همیاران طبیعت و سمن‌ها دانست و افزود: حفاظت از اراضى ملى و انفال اولویت اصلى این اداره بوده که با محوریت پیشگیرى از تصرفات و تعرضات به اراضى ملى، عملیات پایش و کنترل با برقرارى اکیپ گشت و مراقبت به طور مستمر ادامه دارد.

جنگلدار بستک منابع طبیعى را سرمایه ملى دانست و از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرفات و تخلف در عرصه هاى ملى با شماره تلفن ١۵٠۴ یگان حفاظت این اداره را مطلع نمایند.