به گزارش بستک نیوز ،سید بدر آل عبائی شهردار بستک ضمن تبریک هفته دولت اظهار داشت : در دومین روز از هفته دولت ۴ پروژه عمرانی شهرداری بستک با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۵٠٠ میلیون ریال افتتاح و به بهره برداری رسید.

آل عبائی افزود : این پروژه ها شامل احداث چهار راه ره آورد مالیات با اعتبار ٢ میلیارد و ٢٠٠ میلیون ریال و جداره سازی و سنگفرش دبستان مصطفویه با اعتبار ١ میلیارد و ٨٠٠ میلیون ریال می باشد.

شهردار بستک، اجرای المان برکه با اعتبار ١ میلیارد ریال و بهسازی زمین ورزشی پارک ٢٢ بهمن با مشارکت اداره ورزش و جوانان با اعتبار ۵٠٠ میلیون ریال را از دیگر پروژه های شهرداری بستک دانست که با حضور مسئولین شهرستان به بهره برداری رسید.

گفتنی است پروژه بلوار حافظ با اعتباری ۲ میلیارد و دوبیست میلیون تومان است از دیگر برنامه های هفته دولت می باشد قرار است در این هفته افتتاح گردد .

انتها/