به گزارش بستک نیوز ، موسی دادی زاده مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان در گفتگویی به خبرنگار بستک نیوز گفت : در راستای جذب حداکثری سهمیه دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری امسال بیش از ۶۵٠ نفر در دانشگاه فرهنگیان استان هرمزگان پذیرش خواهند شد.

وی همچنین ادامه داد : وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد تعداد قابل توجهی معلم را از طریق برگزاری آزمون استخدامی جذب کند که سهم استان هرمزگان در این آزمون نیز ۶٢۵ نفر در رشته های مختلف خواهد بود. وی افزود : طبق برنامه ریزی وزرات خانه قرار است دفترچه آزمون استخدامی نیمه اول شهریور منتشر شود و افرادی که موفق شوند در این آزمون پذیرفته شوند از مهرماه سال ١٣٩٩ به کار گرفته خواهند شد.

گفتنی است وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد ١٧ هراز معلم را از طریق آزمون استخدامی در شهریور امسال جذب کند که گفته می شود با تصمیم دیوان عالی اداری و با استناد به قانون اساسی شرط جذب معلم بومی نیز از این آزمون حذف شده است!

انتها/