به گزارش بستک نیوز ،  سید شمس الدین حسینی قتالی ضمن شرکت در نماز جمعه این هفته ، بمناسبت آغاز هفته مبارزه با مواد مخدر قبل از خطبه های نماز جمعه سخنرانی کرد.

رئیس شورای  مبارزه با مواد مخدر شهرستان بستک ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهدای مبارزه با مواد مخدر بویژه شهید علی حسن بخردان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بستک وتبریک هفته مبارزه با مواد مخدر ,هفته قوه قضائیه وروز اصناف با اشاره به آگاهی بخشی و آثار زیان بار مصرف مواد مخدر اظهار داشت : مصرف مواد مخدر واعتیاد یکی از عامل های اصلی بحران در دنیا است.که به یکی از منکرات در جامعه تبدیل شده است.

فرماندار شهرستان بستک در ادامه با اشاره به این نکته که  شیوع اعتیاد در بین جوانان  رو به افزایش است افزود : درصد گرایش آنان به این پدیده خانمان سوز بسیار جدی است و این امر زنگ خطری برای خانواده هاست.

حسینی قتالی با بیان اینکه بهترین راه مبارزه با مواد مخدر فرهنگ سازی و آگاه بخشی در بین  خانواده ها است افزود: از وظایف اصلی  و مهم خانواده ها ، محافظت از فرزندان و جلوگیری از روی آوردن جوانان و نوجوان به مصرف مواد مخدر است.

رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی ازخدمات  نیروی نظامی و انتظامی ، دستگاههای امنیتی وقضایی وکلیه دست اندر کاران امر مبارزه با مواد مخدر و تمامی کسانی که در امر مبارزه با مواد مخدر شبانه روزی تلاش می کنند عنوان کرد : مبارزه با این پدیده خانمانسوز عزم جدی ومشارکتی همگانی می خواهد.

ایشان در ادامه سخنان خود افزود : شهرستان بستک نسبت به دیگر شهرستانها آمار پایینتری در مصرف مواد مخدر را داردکه این موضوع نبایستی باعث غفلت ما گردد بلکه بایستی بسیار هوشیارترباشیم .

رئیس شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان در پایان سخنان خود احداث کمپ ترک اعتیاد در شهرستان را ازضروریات مقابله با این پدیده شوم دانست وخواستار مشارکت خیرین در ساخت این کمپ شدند.