جواد رستمی زاده از افتتاح سومین مرکز نیکوکاری شهرستان بستک در ۱۴اسفند روز احسان و نیکوکاری و سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهر جناح خبر داد.

به گزارش بستک نیوز ، رستمی زاده با بیان اینکه رعایت کرامت انسانی از موارد ضروری در مراکز نیکوکاری است، گفت: این مراکز به منظور جلوگیری از موازی کاری موسسات و نهادهای حمایتی، تسریع در ارائه خدمت به نیازمندان محل، اتصال بین فقیر و غنی و کوتاه کردن زمان خدمت رسانی ایجاد خواهد شد.

وی، فلسفه تأسیس مراکز نیکوکاری را خدمات بیشتر به محرومان، اصلاح سبک زندگی و افزایش همگانی مشارکت‌های مردمی دانست و گفت: برون سپاری امور و واگذاری کارها به مردم، توسعه شبکه‌های نیکوکاری با تمرکز محله و محوریت مسجد و ایجاد تعامل با خیران و مؤسسه های خیریه از اهدافی است که در راه اندازی این مراکز دنبال می‌شود.

انتها.