به گزارش بستک نیوز ، جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان و شورای ورزش شهرستان بستک به ریاست حسینی قتالی فرماندار شهرستان وبا حضور اعضا در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

حسینی قتالی در این جلسه اظهار داشت: شهرستان بستک در تمامی رشته های ورزشی فعال بوده و رمز موفقیت این ورزشکاران، استعداد،انگیزه و پتانسیل بالای آنها می باشد.

فرماندار بستک به کمبود اماکن ورزشی موردنیاز در سطح شهرستان اشاره و افزود: با توجه به پتانسیل و قابلیت های بالای روستاها در حوزه ورزش بایستی زیرساخت های بیشتری برای فعالیتهای حوزه ورزش در سطح شهرستان فراهم شود.

حسینی قتالی در ادامه بیان داشت: هیچ محدودیت و تبعیضی بین ورزش آقایان و بانوان نیست و بانوان می توانند از مکان های ورزشی به صورت مساوی استفاده نمایند.

فرماندار بستک به نقش و اهمیت ورزش برای پیشگیری از بیماری ها اشاره و بر احیای ورزش های همگانی و بومی محلی در شهرستان تاکید نمود.

رئیس شورای ورزش شهرستان خطاب به روئسای هیئت های ورزشی شهرستان بیان داشت: یکی از اهداف تشکیل هیئت های ورزشی درآمد زدایی می باشد و روئسای هیئت های ورزشی باید این موضوع را مد نظر قرار دهند.

حسینی قتالی در پایان بر مهیا نمودن زیرساخت ها برای برگزاری بازی های ورزشی در سطح آموزشگاه ها با همکاری آموزش و پرورش تاکید نمود.

انتها/