به گزارش بستک نیوز ، حسینی قتالی اظهار داشت: با توجه به اختصاص اعتبارات از محل اجزای ۳،۲،۱ بند(ب) ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۶ و هشت ماهه سال ۹۷ به مبلغ ۳۸۴ میلیون تومان پس از برگزاری جلسات، انعقاد تفاهم نامه ها و سیر مراحل قانونی اجرای پروژه ها در روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری از هفته آینده آغاز خواهد شد.

فرمانداربستک افزود: توزیع این اعتبارات به صورت شهرستانی مستقیما زیر نظر کمیته برنامه‌ریزی شهرستان و با نظارت ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای ،راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، ورزش و جوانان، برق، بنیاد مسکن، آبفا روستایی و جهاد کشاورزی بوده که بر اساس نیازسنجی های صورت گرفته در روستا های ذینفع  هزینه خواهد شد.