به گزارش بستک نیوز ، داود دادوند در این خصوص گفت : دو‌ مستند چخریق و سرانجام این راش ها توسط یوسف محمودپور کارگردان مستند شهرستان بستک تولید خواهد شد.

ووی در تشریح این دو‌ فیلم مستند گفت : مستند‌ چخریق به وسیله ای اشاه دارد که مردم در گذشته از آن به عنوان بالابر یا پایین بر استفاده می کردند و هم اکنون نیز در بسیاری از کارهای روزمره بوسیله طنابی که به آن متصل کرده اند مورد استفاده قرار می گیرد. وی افرود : در این فیلم به طریقه ساختن و استفاده از این وسیله در مکان های مختلف پرداخته شده است.

دادوند در ادامه با اشاره به فیلم « سرانجام این راش ها » نیز گفت: این فیلم مستند نگاهی به مسیر تهیه مستندهای محمود پور از ابتدا تا کنون کرده است.
انتها/