به گزارش بستک نیوز ، بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی مدارس با شعار مدرسه ایمن جامعه تاب آور با حضور احمدی دولخانی معاون فرماندار،حاج آقا قائدی امام جمعه و جمعی از مسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان بستک در مدرسه شهید رجایی شهر بستک برگزار شد.

احمدی دولخانی ضمن تشکر از برنامه ریزی و هماهنگی دست اندرکاران این برنامه مانور فرضی زلزله که برای آمادگی و ارتقای افزایش آگاهی دانش آموزان در هنگام وقوع حوادث طبیعی از جمله زلزله انجام شده اظهار داشت: این مانورها برای منطقه ما بسیار لازم و ضروری است چرا که منطقه ما متأسفانه بر روی کمربند گسل و زلزله قرار گرفته و میطلبد که ما با افزایش آگاهی و شناخت در مقابله و مواجه با حوادث بویژه زلزله بتوانیم در زمان رخداد و وقوع حوادث کمترین آسیب در وهله اول انسانی ودر گام بعد مالی داشته باشیم و این محقق نمی شود مگر با انجام چنین مانورهای فرضی و افزایش آگاهی و حساسیت و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی در جامعه.

معاون فرماندار بستک از دستگاه های متولی بویژ اعضای ستاد بحران شهرستان خواست تا با برنامه ریزی لازم برای فراگیری و انتقال آموزشهای لازم در سطح مدارس به دآنش آموزان تمام توان خود را به کار گیرند.

انتها/