به گزارش بستک نیوز ، داود دادوند با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با مدیر عامل موسسه برگ سبز، آموزش در سطح مدارس را از اولویت های اجرای این طرح برشمرد و در ادامه افزود: ترویج هنر بازیافت علاوه بر اینکه حرکتی در جهت حفاظت از محیط زیست می باشد، می تواند در ایجاد خلاقیت نیر تاثیر بسزایی داشته باشد و این طرح از آن جهت که مدیریت شهری آفرینش های هنری را برای پیشبرد اهداف خود به خدمت می گیرد، حرکت مثبت و ارزشمندی است که می تواند الگویی برای بخش تابعه و همچنین سایر شهرستانها باشد.

وی تصریح نمود: آموزش حفاظت از محیط زیست یکی ازضروریات جوامع است و هرگاه این فرهنگ سازی با زبان هنر آموخته شود، چه بسا موثرتر واقع گردد.

دادوند در پایان افزودند: ارائه فعالیت های فرهنگی و هنری با همکاری آموزش و پرورش، ریشه و پایه ی محکمتری به خود خواهد گرفت چرا که پیکان هدف آینده شهرستان بستک با خودباوری هنرمندان دانش آموز رقم خواهد خورد.

انتها/