به گزارش بستک نیوز ، رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بستک  در این خصوص گفت: با همکاری کمیته امداد امام خمینی شهرستان بستک ، آموزشگاه نیل، موسسه مشاوره کسب وکار تدبیرگران پارس و واحد اشتغال این اداره تور ترویجی تعاونگران شهرستان بستک با در روستای کوهیج برگزار شد.

بهرام فولادچنگ تصریح کرد: در پایان این بازدید که با مشاهده موفقیت های این واحد تولیدی توسط مددجویان همراه بود، مقرر شد در زمینه آموزش این افراد با محوریت کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) شهرستان بستک و با همکاری تولیدی پوشاک کریمی، یک برنامه منظم آموزشی اجرا شود.

انتها/