April 07,2020 | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹

دارای مجوز رسمی به شماره 80454

گزارش ویدیویی از بازدید نماینده غرب هرمزگان از راه روستایی مغدان و پروژه در حال تاسیس بام بستک

گزارش ویدیویی از بازدید نماینده غرب هرمزگان از راه روستایی مغدان و پروژه در حال تاسیس بام بستک

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
دریافت