February 25,2021 | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷

دارای مجوز رسمی به شماره 80454

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی امروز ظهر در بین خبرنگاران در بستک چه گفت؟

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی امروز ظهر در بین خبرنگاران در بستک چه گفت؟

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
دریافت