July 08,2020 | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

دارای مجوز رسمی به شماره 80454

افتتاح مرکز سی تی اسکن بیمارستان فارابی بستک با حضور وزیر بهداشت

افتتاح مرکز سی تی اسکن بیمارستان فارابی بستک با حضور وزیر بهداشت

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
دریافت