January 29,2020 | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹

دارای مجوز رسمی به شماره 80454

نهمین جشنواره غذا و صنایع دستی روستای چاهبنارد برگزار شد

نهمین جشنواره غذاهای سنتی و سوغات محلی و موسیقی محلی در در روستای چاهبنارد شهرستان بستک هرمزگان برگزار شد.

گزارش تصویری : آرمان اسدپور