به گزارش بستک نیوز ، در همایش شهرداران استان در شهر تاریخی بندرکنگ روز گذشته به میزبانی شهرداری بندرکنگ برگزار شد.

این همایش که با حضور معاون و کارشناسان اداره کل امورشهری و شوراهای استانداری، مدیریت معماری و شهرسازی اداره کل راه وشهرسازی استان، شهرداران و شوراهای استان هرمزگان و تعدادی از دانشجویان و مردم شهربندرکنگ برگزار شد.

محمدجلالی شهردار جناح که به عنوان نماینده شهرداران استان هرمزگان در این همایش سخنرانی کرد با تشریح قوانین شهرداری به مشکلات و چالش های فراروی شهرداری ها اشاره کرد و اظهار داشت: با اصلاح قوانین در شهرداری بسیاری از مشکلات حل خواهد شد وی اضافه کرد : با اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مسائل و چالش های شهرداری در حوزه این دو قانون کاهش یافته است.

مهندس جلالی با اشاره به اینکه شهرداری ها دارای تنوع و تعداد وظایف هستند و در طول تاریخ از وظایف درآمدی شهرداری ها کاسته شده است و به سایر دستگاه های خدمت رسان اضافه شده است افزود : بسیاری از دستگاه های خدمت رسان که سابقاً زیرمجموعه شهرداری بوده اند وشهرداری مدیریت واحد داشته است از شهرداریها منفک شده اند و شهرداری ها هم اکنون وظایفی را انجام می دهند که صرفاً هزینه ای است و دولت باید توجه جدی به شهرداری ها داشته باشد و کمک های دولتی را به جهت جبران هزینه های شهرداری افزایش دهد.

مهندس جلالی ضمن تقدیرو تشکر از اداره کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی، خواستار تحویل و تحول اراضی شهری به اداره کل راه و شهرسازی و از اداره کل راه وشهرسازی به شهرداری ها گردید تا از این اراضی جهت تملک املاک واقع در طرح و فضاسازی مناسب شهری استفاده گردد.

مهندس جلالی با اشاره به اصلاح ساختار تشکیلاتی شهرداریها افزود : نیروهای قراردادی شهرداریها که سالیان است در شهرداریها شاغل بوده و دارای تجربه و سابقه هستند باید تبدیل وضعیت پیداکنند و نظام پرداخت به کارکنان شهرداریها باید اصلاح گردد.

انتهای پیام/آ