به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز ، سرپرست اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى بستک گفت: در پى آخرین بارش پاییزى در شهرستان بستک ٣/۵ میلیون مترمکعب آب به واسطه سازه هاى آبخیزدارى اعم از سدهاى سنگى ملاتى، خاکى و سیستم‌های پخش سیلاب مهار شد.

حامد احمدپور اظهار داشت: ٣٢ سازه آبخیزدارى در این سامانه بارشى با حجم کلى ٣/۵ میلیون متر مکعب آبگیرى شد که از مهمترین اهداف و کارکرد آن مى توان به تامین آب روستایى و آب شرب دام، حیات وحش، احیاى پوشش گیاهى، حفاظت خاک و پایدارى منابع آب در منطقه اشاره کرد.

احمدپور با بیان اینکه بر اساس مطالعات انجام شده در بیش از ٢٠٠ نقطه از حوزه هاى آبخیز سطح شهرستان بستک امکان انجام عملیات آبخیزدارى وجود دارد افزود: با توجه به اینکه رودخانه هاى اصلى شهرستان بستک شور هستند، سیلاب با انجام عملیات آبخیزدارى در سرشاخه هاى آب شیرین به راحتى قابل مهار و استحصال است.

وى تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع آب در کلیه نقاط شهرستان و شرایط خشکسالى حاکم در دو دهه گذشته، ضرورت دارد به اجراى عملیات آبخیزدارى و آبخواندارى پرداخته شود که در این راستا به منظور سهم برى بیشتر از نزولات آسمانى مشارکت آحاد مردم و خیرین در حوزه منابع طبیعى و آبخیزدارى را مى طلبد.

انتهای پیام/آ