به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز ، حامد احمدپور سرپرست اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى بستک از زادآورى طبیعى گونه ى درختى کنار در رویشگاههاى این شهرستان در فصل پاییز خبر داد.

وى گفت: مهمترین فاکتور براى زادآورى طبیعى، رطوبت موجود در خاک و دماست که با توجه به بارش مناسب در تابستان امسال تقریباً در همه ى کنارستانهاى شهرستان شرایط براى زادآورى طبیعى فراهم آورده است.

احمدپور با اشاره به اینکه جنگلهاى طبیعى کنار در سطح ١٧۵٠ هکتار در مناطق دهنگ، ایلود، لاور میستان، براشت و فرامرزان گسترش دارند، افزود: این مناطق بارش هاى تابستانى خوبى را در سالجارى سپرى کرده اند و رطوبت موجود در خاک و کاهش دما در فصل پاییز شرایط مساعدى را براى زادآورى طبیعى این گونه ها خصوصاً در مسیل ها و بستر آبراهه ها فراهم آورده اند.

کنار با نام علمى Ziziphus درختى است به ارتفاع قریب به ١٠ متر از جملـه درختان میـوه مناطق گرمسیـرى و نیمه‌گرمسیـرى است که به عنوان مقاوم‎ترین درخت میوه به شرایط سخت محیطى به ویژه شرایط خشکى و کم‎آبى، شورى و دماهای بالا شهرت یافته است.

انتهای پیام/آ