به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز ،ابراهیم جعفری رئیس اداره بیان زدایی اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان با اعلام این خبر به بستک نیوز گفت: در پى جلسه اى که “ناصر شریفى” نماینده بندرلنگه، بستک و پارسیان با معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها و همچنین با مدیر کل امور بیابان کشور در رابطه با تخصیص اعتبار از محل صندوق توسعه جهت انجام عملیات بیابان زدایى داشتند، مبلغ ٢میلیارد تومان به سرجمع اعتبارات بیابان زدایى استان هرمزگان افزوده شد.

وی افزود “ناصر شریفى” در این جلسه گفته است: ١٧سال خشکسالى در استان هرمزگان، مسئله گرمایش جهانى و همچنین تغییرات اقلیمى باعث تشدید پدیده بیابان زایى در استان هرمزگان و بویژه غرب استان هرمزگان شده است که نیاز به توجه و اعتبار ویژه مى باشد.


جعفری در پایان گفت همچنین با پیگیری های ” ناصر شریفى” مبلغ ٢میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه به سرجمع اعتبارات بیابان زدایى استان افزوده شد.


انتهای پیام/آ