به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز با حضور مسئولان شهرستان بستک زنگ مدارس این شهرستان به صورت متمرکز در دبستان عباسیه شهربستک به صدا در آمد.

گزارش ویژه تصویری بستک نیوز را از این لینک ببینید