به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز ، درپی بارش عصریکشنبه شهرستان بستک که ایستگاه هواشناسی بستک ۲۲ میلیمتر بارندگی را ثبت کرد مجموع بارش سالانه بستک به رقم کم سابقه ۴۰۸ میلیمتر رسید که درسال جاری زراعی در صدر بارش ها در استان هرمزگان قرارگرفت.

گفتنی است که بارش سالیانه از اول مهرتا سی ویکم شهریور سال بعد محاسبه می شود.

لازم به ذکر است این بارش شدید باران خسارتی بالغ بر ۵۰ میلیون تومان را به شبکه برق شهر بستک وارد نمود.

گزارش تصویری بارش باران در بستک را از لینک زیر ببینید

گزارش تصویری