به گزارش پایگاه خبری بستک نیوز، ناصرشریفی نماینده غرب هرمزگان طی دیداری که با مریدی مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان داشت اظهار کرد ، ساماندهی نظام جامع مالیاتی پیشرفت های ابعاد مختلف توسعه در جامعه به دنبال دارد وی ضمن تشکر از تلاشهای مدیرکل وم جموعه امورمالیاتی استان هرمزگان در کمک به توسعه فضاهای عمرانی، ورزشی، فرهنگی و تفریحی افزود: درقانون برنامه ششم توسعه ، مالیات بر ارزش افزوده از شهرستانی به استانی تبدیل شده است.وی تصریح کرد که شهرداری ها ودهیاری های شهرستان بندرلنگه قبل از تصویب واجرایی شدن این قانون ،کارهای بزرگ عمرانی وخدماتی در سطح شهرها وروستاهها شروع کرده بودند که بعضا نیمه تمام ویا برخی پروژه ها به اتمام رسیده اما بدهی های فراوانی دارند وتاکید نمودند با تدابیری که از مدیرکل تلاشگر هرمزگان سراغ داریم ان شالله بتوانند این مشکلات ایجادشده برای شهرداری ها و دهیاری ها را مرتفع نمایند.

شریفی ضمن تشکر از اقدام خوب و به موقع مدیرکل امور مالیاتی در کمک به شهرداری بندرلنگه در جهت حل مشکل پرسنل و کارگران شهرداری بندرلنگه افزود: نگرانی های این کارگران زحمتکش به طور کامل حل نشده است که امیدواریم همچون گذشته در جهت رفع کامل این نگرانی وپرداخت مطالبات معطل مانده این عزیزان چاره اندیشی شود.

در ادامه این دیدار مریدی مدیرکل امور مالیاتی استان هرمزگان ضمن تشکر از پیگیری ها ومطالبه گری نماینده غرب هرمزگان، گزارش مبسوطی ازفعالیت ها و اقدامات انجام شده طی چند ماهه اخیر بویژه غرب هرمزگان ارائه نمودند. مریدی درخصوص دغدغه مطالبات پرسنل شهرداری قول مساعد دادندکه بخشی دیگر از مطالبات این عزیزان تا قبل از پانزدهم همین ماه پرداخت شود. وی درادامه سخنان خودافزود: باتوجه به این که طبق قانون برنامه توسعه ،مناطق آزاد ومناطق ویژه از پرداخت مالیات معاف شده اند و مالیات برارزش افزوده ازشهرستانی به استانی تبدیل شده ، تمام تلاشمان را درجهت ساماندهی بهتر امور و رفع دغدغه های موجود به کار خواهیم بست.
درادامه این دیدار شریفی نماینده غرب هرمزگان از بخش های مختلف امور مالیاتی بازدید نمودند.